Vad vill vi

Vi som ingår i Nätverket – Lärande för hållbar utveckling vill arbeta för att främja ett livslångt lärande av de kunskaper och perspektiv som ingår i det begrepp som populärt kallas för hållbar utveckling.

Vi tror att nyckeln till att lösa många utav de problem vi ser i världen idag går att finna i begreppet hållbar utveckling och att vi genom att främja kritiska förhållningssätt, tvärvetenskapliga perspektiv och ett kontinuerligt lärande på sikt kan bidra till en bättre värld.

Långsiktigt har vi i Nätverket – Lärande för hållbar utveckling som vision att bli en nationell förening där lärare, pedagoger och andra intresserade kan finna en naturlig mötesplats för att utbyta erfarenheter, knyta kontakter och få inspiration.

Kommentarer inaktiverade.